Na južnom okraji planiny, pohľad na západ, dole Jablonov nad Turňou © hiking.sk & autor