Na konci dúhy je vraj poklad, čo je na konci slnečného lúča? © hiking.sk & autor