Na konci dolinky končí les a začínajú lúky © hiking.sk & autor