Na konci lúky doprava a začína stúpanie © hiking.sk & autor