Na konci nádrže je pekné odddychové miesto s ďalšou búdou (autor foto: Ľubo Mäkký) © hiking.sk & autor