Na lúke, neďaleko je chata so senníkom © hiking.sk & autor