Na lúke sme našli tábor diaľkových chodcov » pozri na mape © hiking.sk & autor