Na lúke v úbočí Hoľazní budeme spať » pozri na mape © hiking.sk & autor