Na okolí Soliska, no nežiada sa ľahnúť do trávy? (autor foto: Pavel Filák) © hiking.sk & autor