Na ploche vzadu budeme nocovať © hiking.sk & autor