Na svahu Devínskej Kobyly, Hainburské vrchy, Dunaj, Devín © hiking.sk & autor