Na tom istom mieste, ešte jeden pohľad na Vysokú » pozri na mape © hiking.sk & autor