Na vrchole Hekerovej, ukazuje sa Kráľova hoľa © hiking.sk & autor