Na začiatku chodníka Minazio, stena pod chodníkom padá do hĺbky 700 m © hiking.sk & autor