Na zašitej vyhliadke som sledoval rýchlo sa strácajúcu hmlu © hiking.sk & autor