Nad Červeným Kameňom, pohľad späť k Vršatcu. I pre nás nový pohľad. » pozri na mape © hiking.sk & autor