Nad Ardovom, vľavo Plešivská, vpravo Silická planina © hiking.sk & autor