Nad Chodúrovcami, v pozadí Pecková © hiking.sk & autor