Nad Kráľovou lúkou, pred teplárenským komínom kopec Sitina za ním Kamzík (autor foto: Ondrej Matkovčík) © hiking.sk & autor