Nad obcou, pohľad do údolia Hrona © hiking.sk & autor