Najúspešnejší pokus o lezenie v Galkovských skalkách © hiking.sk & autor