Najdominantnejšie vrcholy Melej Fatry (Malý a Veľký Rozsutec so Stohom) © hiking.sk & autor