Najkrajší je pohľad na susedné Tofany © hiking.sk & autor