Najkrajší strom na trase. Nájdete ho na trase © hiking.sk & autor