Najlepšie sa pracuje v polohe dolu špongiou © hiking.sk & autor