Najvýchodnejšia časť planiny sponad Drábska © hiking.sk & autor