Najvyšší bod Toryskej pahorkatiny - Bukovina © hiking.sk & autor