Najvyšší diaľničný most v SR - most Valy © hiking.sk & autor