Nakoniec dobre postláčať záplatu po celej ploche a odstrániť prebytočné lepidlo © hiking.sk & autor