NanoSphere – ukážka povrchu textílie bez úpravy, zdroj: Schoeller Textiles AG © hiking.sk & autor