Napravo vidno valy hradiska na Veľkom Tribeči © hiking.sk & autor