Neďaleko Krížnej sa opäť na chvíľku hmla trhá © hiking.sk & autor