Neďaleko hate U Jezu – v pozadí vodácka lodenica © hiking.sk & autor