Nenapodobiteľné svetlo neskorého novembra © hiking.sk & autor