Neporiadok vo vnútri. Okno v zadnej stene nemá žiadnu výplň. © hiking.sk & autor