Neskorobaroková zvonica z 19. storočia v Mýtnej © hiking.sk & autor