Nevýrazný vodopád Antona Straku a množstvo napadaného dreva © hiking.sk & autor