Nezaizolované podkrovie je plné črepín (autor foto: Tomáš Trstenský) © hiking.sk & autor