Nezameniteľný Ďumbier a hustá kosodrevina kúsok za Homôľkou © hiking.sk & autor