Nižná lúka – tu sa pripája chodník vedúci od Jakubinej cez Otrhance » pozri na mape © hiking.sk & autor