Nižné Temnosmrečinské pleso pod Prostredným chrbtom © hiking.sk & autor