Niečo hrozné na mieste bývalej Turskej horárne Čistiny © hiking.sk & autor