Niekde sú stromy vysadené ako vojaci © hiking.sk & autor