Niekde v hmle by mal byť vrch Stráž © hiking.sk & autor