Niekde v priekope som stratil značku, únik na lúky Dominovo pod Bykovom © hiking.sk & autor