No nakoniec sme sa zložili na čistinke Žďar © hiking.sk & autor