Nová cesta, treba ísť popod ňu © hiking.sk & autor