Nová dominanta osady Vrchovina s miestom nášho nocľahu (autor foto: Tomáš Trstenský) » pozri na mape © hiking.sk & autor