Nová lávka cez hraničnú rieku Poprad © hiking.sk & autor