Nová lávka pri Ski centrum Zapač © hiking.sk & autor